Điện thoại: 0982 575 530 - Emaill: giacongmyphamxanh@gmail.com

Dịch vụ công bố mỹ phẩm

Công bố lưu hành mỹ phẩm là công việc bắt buộc khi doanh nghiệp, tổ chức muốn đưa các sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường để cung cấp tới người tiêu dùng. Việc này là cơ sở quan trọng để các cơ quan có thẩm quyền cũng như người tiêu dùng biết được những thông tin chính xác về thành phần, công dụng cũng như chất lượng của từng sản phẩm mỹ phẩm. Việc thực hiện các thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm được tiến hành tại Sở Y tế. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 trong Thông tư số 06/2011/TT-BYT Quy định về việc công bố sản phẩm mỹ phẩm: